Home » Edukacija » Propisi koji se odnose na post i postača

Propisi koji se odnose na post i postača

 

Ramazanski post je obaveza svakom šerijatski punoljetnom, zdravom muslimanu i muslimanki. Kako bi ovaj ibadet bio upotpunjen, potrebno je poznavati propise koji se odnose na post i postače. Pored toga što je post stroga vjerska obaveza svakog muslimana, važno je znati da postoje olakšice, u svim ibadetima, pa i u postu. Ovaj tekst tretira neka pitanja i propise na zadatu temu:

Da li inzulin kvari post?

U vezi Vaše bolesti i mogućnosti da postite bez štete po Vaše zdravlje trebate se konsultirati s pouzdanim ljekarom muslimanom. Bolje je koristiti inzulinsku injekciju nakon iftara, zbog otklanjanja svake sumnje, ali ako bi se koristila i tokom posta, neće pokvariti post, jer se njome ne unosi hrana, piće, lijek i sl. u organizam preko prirodnih otvora ili putem infuzije direktno u venu. (Vidi: Enes Ljevaković, http://www.islamskazajednica.ba/post-ramazan/17113-post-dijabeticara)

Da li injekcije-infuzije koje se daju u krvnu žilu ili mišićno tkivo kvare post?

Post znači sustezanje od jela, pića i seksualnog odnosa. To je ono što Kur’an naglašava izričito. Također, nikome nije nepoznata primarna mudrost posta, a to je izražavanje pokornosti Uzvišenom Allahu, dž. š. napuštanjem poriva tijela, težeći Allahovom zadovoljstvu. Ako je ovo jasno onda, po mom mišljenju (Jusuf El-Kardavi), injekcije u svoj njihovoj raznovrsnosti ne spadaju ni u jelo ni u piće, kako sa stajališta jezika tako i sa stajališta običaja, ne narušava suštinu posta, pa prema tome ne kvari post. U ajetu o postu Uzvišeni kaže:”Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate!” (El-Bekare, 185.)      (Vidi: Jusuf Karadavi: Savremene fetve 1, ”El-Kalem”, 2010. str. 317.)

Međutim, postoji druga vrsta injekcija koje sadrže čistu hranu, kao što je glukoza, koja izravno ide u krv. Mišljenje uleme po ovom pitanju je različito. Jedno je da ova injekcija kvari post jer sadrži hranu koja se unosi u tijelo. Drugo mišljenje je da ne kvari post iako dospije u krv, jer post će pokvariti ono što dospijeva u želudac nakon čega se osjeća sitost. Iako sam (Jusuf El-Karadavi) skloniji mišljenju da i ove injekcije ne kvare post smatram da je pametnije da musliman ne uzima ove injekcije u danima ramazana, jer ima dovoljno vremena da ih uzme poslije zalaska sunca (iftara). Ako je bolestan, Allah, dž. š. mu je dozvolio da ne posti.  (Vidi: Jusuf Karadavi: Savremene fetve 1, ”El-Kalem”, 2010. str. 336.)

Da li je dozvoljeno čovjeku u dubokoj starosti da tokom ramazana ne posti i šta je njegova obaveza?

Dozvoljeno je starcu i starici koje post iscrpljuje i predstavlja veliku teškoću da ne poste tokom ramazana, a tako je i sa svakim bolesnikom za kojeg nema nade na će ozdraviti. Bolesniku koji je obolio od neizlječive bolesti i kojem su ljekari dijagnosticirali neizlječivost, odnosno odredili doživotno liječenje, dozvoljeno je da ne posti. Osobe iz gore svih pomenutih kategorija, ako nisu postile, dužne su platiti fidju, odnosno za svaki dan nahraniti jednog siromaha, što je olakšica koju im je uzvušeni Allaha dao. Allah kaže:”Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate…”  (El-Bekare, 185.) ”Onima koji ga (post) jedva podnose otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje.” ( El-Bekare, 184.) Ibn Abbas, r. a. je rekao:”Dozvoljeno je iznemoglom starcu da ne posti, i da nahrani po jednog siromaha za svaki dan, i on nije dužan napaštati propušteni post!” (Derekutni i Hakim, sahih hadis) (Vidi: Jusuf Karadavi: Savremene fetve 1, ”El-Kalem”, 2010. str. 313.)

Da li je dozvoljeno koristiti inhalator za vrijeme posta?

Dozvoljena je upotreba inhalatora za vrijeme posta, jer inhalator samo osigurava malo vlažnosti ne uključuje unos hrane ili pića kroz usta. Čak i kada udahnemo, malo vlažnosti ulazi u naša ždrijela, ali nam to ne kvari post. Zato je na sličan način dozvoljena upotreba inhalatora. Allah, dž. š. kaže:…Kada vam je On objasnio šta vam je zabranio, osim kada ste u nevolji.” (El-En’am, 119.) (Dr. Muzammil Siddiki) (Vidi: Pašanović Fikret: Internet fetve, ”Libris”, 2007. str. 38.)

Post trudnice i dojilje

Trudnici koja se plaši za svoj plod je dozvoljeno da ne posti. Štaviše, ako ovaj strah potvrdi ili ga ustanovi ljekar musliman-ka, stručnjak u medicini i pouzdan sa stanovišta vjere, njena obaveza je da ne posti kako beba ne bi uginula. Uzvišeni Allah kaže:”…i ne ubijajte svoju djecu.” ( El-En’am, 151.) Ibn Abbas, r. a. je rekao da je 184. Ajet iz sure El-Bekare:”Onima koji ga (post) jedva podnose, otkup je da jednog siromaha nahrane,” objavljen zbog trudnice i dojilje. Kada su trudnica i dojilja zabrinute za sebe, svoje zdravlje, (ili zdravlje djeteta) većina uleme smatra da mogu da ne poste i da su obavezne samo napostiti, njih dvije su u ovom slučaju na nivou bolesnika.

Međutim, dozvoljeno je da trudnice i dojilje plate fidju za propuštene dane posta ako im se spoji nekoliko ramazana koje nisu ispostile. To je žena kod koje trudnoća i dojenje djeteta slijede jedno drugo, tako da se ne nalazi prilika da naposti, jer je jedne godine trudna, a druge doji dijete (ili druge dvije godine doji dijete) a u godini nakon dojenja je opet trudna i tako nekoliko godina uzastopno trudnoća i dojenje se smjenjuju, tako da se ne može naći prilika da se naposti, žena bi bila dužna da naposti sve dane koje nije postila, značilo bi da je obavezna da posti nekoliko godina uzastopno što bi joj bilo veoma teško, a Allah svojim robovima ne želi otežavati.” (Vidi: Jusuf Karadavi: Savremene fetve 1, ”El-Kalem”, 2010. str. 314.)

Polucija u snu i kupanje postača?

Polucija u snu ne kvari post, jer čovjek u tome nema svoga učešća, nije imao namjeru da polucira i zato mu to ne kvari post. Dakle, izlazak sperme u snu ne kvari post. Sasvim prirodno je da ni kupanje ne kvari post. Jer je Allah, dž. š. naredio čišćenje muslimana i to učinio strogom obavezom. Štaviše, kada bi ušla voda na uši, to ne kvari post, ili kada bi ispirao grlo ili nos tokom abdesta ili gusula pa siđe vode niz grlo, ali to čovjek nije želio, ni to ne kvari post jer je to greška koja se oprašta. Uzvišeni kaže: ”Nije grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to namjerno učinite.” (El-Ahzab, 5.) Poslanik, a. s. je rekao:”Zaista, Allah je mome Ummetu oprostio grešku i zaborav.” (Taberi, Hakim, Ibn Madže, Nevevi, sahih hadis) (Vidi: Jusuf Karadavi: Savremene fetve 1, ”El-Kalem”, 2010. str. 312.)

 

Priredio: Sanel-ef. Hodžić

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*