Home » Briga o porodici » Aktiv žena » Skupština džemata: Izvještaji

Skupština džemata: Izvještaji

Izvještaj o vjerskim aktivnostima džemata Donja Obodnica za 2019. godinu

(Obuhvaćen izvještaj džematskog odbora i Aktiva žena)

U džamiji u Donjoj Obodnici se klanja beš vakat, džuma-namaz. Mektebska nastava se održava vikendom u mektebu u Kamenjašima i u džamiji u Šabanima. Tokom 2018/2019. god. broj upisane djece u mektebu je bio 60. Halka Kur’ana za džematlije je četvrtkom poslije jacije-namaza. Imam džemata, Sanel-ef. Hodžić, je sa svojom porodicom tokom 2019. God. posjetio 55 porodice u džematu. U protekloj godini održano je trinaest sastanka džematskog odbora. Na Ahiret je preselilo devet naših džematlija. Svi akti i sergije kojima smo zaduženi od strane Rijaseta, Muftijstva i Medžlisa su realizovani. Tokom 2019. god. naših šest učenika je imalo stipendiju Medžlisa Tuzla. Ovi podaci se neće ponavljati dalje u Izvještaju.

           Januar:

 • 4. 1. 2019. god. Počeo je novi kurs sufare za odrasle džematlije. Kurs pohađaju četiri osobe. Kurs se izvodi tri dana u sedmici.
 • 14-16. 1. 2019. god. Dvije naše učenice su učestvovale u Mektebskom kampu u Ajdinovićima kojeg je organizovao, za učenike mektebske nastave, Medžlis Islamske zajednice Tuzla.
 • 18. 1. 2019. god. Konstituisan je novi džematski odbor na mandatni period od četiri godine. Za predsjednika džematskog odbora je imenovan Fadil Joldić a za blagajnicu Esmira Mešaljić.
 • 20. 1. 2019. god. Izvršena je primopredaja dužnosti džematskog odbora.
 • 25. 1. 2019. god. Pokrenuta akcija rekonstrukcije imamske (vakufske kuće)
 • 27. 1. 2019. god. Već nekoliko godina, sa više sadržaja, realizujemo vannastavnu aktivnosti u mektebu pod nazivom ”Zimske radosti”. Na ovaj dan je bilo skijanje i sankanje pored mekteba u Kamenjašima.
 • 31. 1. 2019. god. Kupljena je peć na pelet (Termoflux interio 22 kw) za grijanje u imamskoj kući.
 • Kurs sufare za odrasle su završila tri člana grupe.

Februar:

 •  12. 2. 2019. god. Članovi džematskog odbora su ukupljali novac u Šabanima u svrhu realizacije projekta rekonstrukcije imamske kuće.
 • 16. 2. 2019. god. Članovi džematskog odbora su ukupljali novac u Kamenjašima u svrhu realizacije projekta rekonstrukcije imamske kuće.
 • 21. 2. 2019. god. Članovi džematskog odbora su, u svrhu realizacije projekta rekonstrukcije imamske kuće, posjetili šesnaest tuzlanskih privrednika i uručili Zahtjev za donaciju.
 • 23. 2. 2019. god. Uređena je sa bagerom vakufska parcela na Brusnici (Donja Obodnica).
 • 24. 2. 2019. god. U posjetu,  u mektebu, nam je bio sekretar Instituta za društvena i religijska istraživanja Emir-ef. Šečić. Učenici i roditelji su uradili anketu u vezi sa mektebskom nastavom.
 • Isti dan je održan roditeljski sastanak u mektebu.
 • 28. 2. 2019. god. Imam našeg džemata, Sanel-ef. Hodžić je bio gost u emisiji Glas imama na radiju ”Bir”.

Mart:

 • Tokom mjeseca marta svakodnevno se radilo na rekonstrukciji imamske kuće.
 • Tokom mjeseca marta bile su intenzivne pripreme za mektesko takmičenje i pripreme za Mektebsku akademiju.
 • 2. 3. 2019. god. Ispred našeg džemata upriličena je posjeta džematu Avdibašići i muteveliji Muhamedu Hrustiću, ocu rahmetli Alana-ef. Hrustića.
 • 3. 3. 2019. god. Proba u Kraljevoj džamiji povodom Mektebske akademije.
 • 10. 3. 2019. god. Proučen je mevlud u džamiji u Šabanima povodom mubarek noći lejletu-l-regaib.
 • 15. 3. 2019. god. Izvršena je popravka kandilja, na munari, na džamiji u Donjoj Obodnici. Kupljene su dvije česme u abdesthani u džamiji.
 • 16. 3. 2019. god. Emitovana je emisija Glas imama na radiju ”Bir”.
 • 31. 3. 2019. god. Mektebsko takmičenje na nivou Medžlisa Tuzla. Naš mekteb je u ukupnom plasmanu osvojio treće mjesto.

April:

 • Tokom mjeseca aprila svakodnevno smo radili na rekonstrukciji imamske kuće.
 • 19. 4. 2019. god. Mevlud u mektebu u Kamenjašima povodom mubarek noći lejletu-l-berat. Predavač je bio Memsudin-ef. Gobeljić, imam džemata Moluhe. Učenicima mektebske nastave su uručene Diplome i nagrade za postignute rezultate u mektebskoj 2018/2019. god. Mektebski fond za meketbsku 2018/2019. godinu je iznosio 1 250, 00 KM.
 • 21. 4. 2019. god. Mektebsko sportsko tamičenje na nivou Medžlisa Tuzla održano je u Kampusu na Bršanskoj Malti. Naše učenice su osvojile prvo mjesto u odbojci.
 • 25. 4. 2019. god. U Medžlisu je upriličena promocija CD-a ”Pčelica”, ilahije za djecu autora Dr. Emira Džambegovića. Učenici našeg mekteba su bili nosioci većeg dijela ovoga projekta. Pored CD-a, objavljena su i četiri spota za ilahije.
 • 27. 4. 2019. god. Mektebska akademija u BKC-u Tuzla. Naši učenici su uzeli učešće i ove godine. Imamu našeg džemata i našim učenicima koji su ostvarili uspješne rezultate na takmičenju mektebske nastave, uručene su diplome i nagrade.
 • 29. 4. 2019. god. Članovi džematskog odbora su, u svrhu realizacije projekta rekonstrukcije imamske kuće, posjetili četiri firme i uručili zahtjev za donaciju.

Maj:

 • U prvoj sedmici maja aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije imamske kuće se realizuju svaki dan kako bi se izvršila neophodna priprema za ramazan i neophodna pauza kada su radovi u pitanju.

Izvještaj za ramazan 2019. god.

 • 5. 5. 2019. god. Polaznici mektebske nastave su, u džamiji u D. Obodnici, pred teravih-namaz izveli prigodan program u trajanju od 15 minuta pod nazivom ”Dobrodošlica ramazanu.”
 • 7. 5. 2019. god. Grupa od 14 džematlija predvođena imamom džemata, prisustvovala je džematskom iftaru u džematu Dobrnja.
 •  8. 5. 2019. god. Ugrađena su troja sobna vrata u imamskoj kući.
 • 11. 5. 2019. god. Na iftaru u Mejdanu u organizaciji MIZ-ce Tuzla prisustvovalo je 35 naših džematlija.
 • 14. 5. 2019. god. Upriličen je iftar za 35 osoba u staračkom domu ”Oaza” na Breškama.
 • 19. 5. 2019. god. Upriličen je tevhid šehidima povodom Dana mjesne zajednice.
 • 19. 5. 2019. god. Iftar i mevlud u imamskoj kući povodom uspješnog završetka većeg dijela radova na rekonstrukciji imamske kuće. Na svečanosti je prisustvovalo 55 osoba.
 • 22. 5. 2019. god. Iftar za 40 osoba u džamiji u Šabanima.
 • 21. 5. 2019. god. Svečanost u džamiji povodom noći Bedra.
 • 26. 5. 2019. god. Džematski iftar u Društvenom domu u Donjoj Obodnici u organizaciji džemata Donja Obodnica i Avdibašići. Na iftaru je bilo oko 220 osoba. Iftaru je prisustvovao i predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Tuzla dr. Amir Karić. Iftaru su prisustvovali imami iz džemata Lipnica i Dobrnja. Pred iftar poslato je 30 iftara migrantima u Tuzlu.
 •  31. 5. 2019. god. Program povodom noći Kadra, predavanje, tesbih-namaz.
 • 1. 6. 2019. god. Iftar u džematu Lipnica. Na iftaru je prisustvovalo 10 džematlija iz našeg džemata.
 •  3. 6. 2019. god. Iftar u mektebu u Kamenjašima. Iftaru je prisustvovalo oko 40 džematlija.
 • 4. 6. 2019. god. Bajram-namaz

Opće informacije vezane za ramazan 2019. god.:

– Teravih-namaz se i ove godine klanjao u našem džematu na tri mjesta, u džamiji u Donjoj Obodnici, u mektebu u Kamenjašima i u džamiji u Šabanima. Teravih-namaz u mektebu u Kamenjašima je predvodio učenik prvog razreda Behram-begove medrese Velija Hasić. Teravih-namaz u džamiji u Šabanima je predvodio svršenik Behram-begove medrese Sulejman Berberović.

– Mukabela se učila u džamiji u Donoj Obodnici.

– Imam džemata, Sanel-ef. Hodžić je klanjao dva puta teravih-namaz u Šabanima i dva puta u Kamenjašima.

– Realizovano je zekata i sadekatu-l-fitra u iznosu od 2 467, 00 KM što je značajan napredak u odnosu na prošlu godinu a ujedno je to najveći ukupljeni iznos zekata i sadekatu-l-fitra u našem džematu od 2000. godine, odnosno kako imamo evidenciju.

– Tokom ramazana imam džemata je održao 20 predavanja

– Tokom ramazana upriličeno je 20 porodičnih iftara na kojima je prisustvovao imam džemata sa porodicom.

– Realizovane su sve sergije predviđene uputstvima Medžlisa IZ-ce Tuzla.

– Tokom ramazana uspješno je izvršena finansijaka konsolidacija vezana za rekonstrukciju imamske kuće. Ukupljena su značajna sredstva i napravljen je plan  nastavka radova poslije Bajrama.

Ramazanski bajram

– 4. 6. 2019. god. Bajram-namaz. Imam džemata sa porodicom je upriličio posjetu, u jutarnjim satima, staračkom domu ”Oaza” na Breškama.

 – 5. 6. 2019. god. Dan šehida. Povodom dana šehida upriličen je bajramski prijem u mektebu u Kamenjašima za šehidske porodice, članove džematskog odbora, članove Savjeta mjesne zajednice i druge džematlije. Na bajramskom prijemu je bilo 20 osoba.

– Nakon podne-namaza proučen je tevhid šehidima, a nakon tevhida upriličena je posjeta mezarjima kojih ima četiri u našem džematu. U sklopu obilježavanja Dana šehida upriličena je posjeta jednoj šehidskoj porodici u džematu.

6. 6. 2019. god. Treći dan Ramazanskog bajrama radost Bajrama smo podijelili sa učenicima i uposlenicima Osnovne škole ”Breške” i područne škole u Donjoj Obodnici. Aktiv žena našeg džemata je pripremio kolače a uz pomoć donatora podijeljeni su i sokovi za učenike.

          Juni:

 • Nastavak radova na rekonstrukciji imamske kuće.
 • 14. 6. 2019. god. Sekretar Instituta za društvena i religijska istraživanja, Emir-ef. Šečić je bio na džuma-namazu u našem džematu. Nakon džuma-namaza izvršio je anketu među džematlijama o kvaliteti hutbe.
 • 16. 6. 2019. god. Ugostili smo članove džematskog odbora Dobrnja koji su nam uručili donaciju za rekonsrukciju imamske kuće.

          Juli:

 • Godišnji odmor od 13. 7. 2019. god. do 8. 8. 2019. god.
 • 19. 7. 2019. god. Za potrebe ograđivanja katoličkog groblja uručena je donacija od 250 KM Župi na Breškama. Donaciju ispred našeg džemata su uručili Sanel-ef. Hodžić i mutevelija Fadil Joldić. Donacija je uručena fra Marku Antiću, župniku na Breškama.

          August:

 • 9. 8. 2019. god. Uručene su dvije kvalitetne školske torbe dvojici dječaka koji redovno pohađaju mektebsku nastavu. Torbe su donacija iz Njemačke.
 • 25. 8. 2019. god. Mutevelija našeg džemata Fadil Joldić je sa mutevelijom iz Avdibašića Muhamedom Hrustićem, a na osnovu zaključaka koji su dostavljeni iz Medžlisa, dogovorio koliko će drva biti osječeno u vakufskoj šumi za potrebe grijanja džamija u Avdibašićima i Donjoj Obodnici.
 • 30. 8. 2019. god. Povodom obilježavnja Nove hidžretske 1441. godine u našem džematu upriličena je centralna svečanost Medžlisa Tuzla. Na svečanosti su prisustvovali glavni imam, hafiz Ahmed-ef. Huskanović, predsjednik Izvršnog odbora dr. Amir Karić, imami Medžlisa Tuzla, a predavač je bio Bekir-ef. Šabić, profesor Behram-begove medrese u Tuzli. Tokom programa podijeljeno je 60 novogodišnjih paketića za polaznike mektebske nastave. Naše učenike je paketićima počastio naš Medžlis.  

Ovim povodom su dodijeljene vakufname i zahvalnice zaslužnima za rekonstrukciju imamske kuće čiji radovi se privode kraju. Novogodišnji program su izveli članovi hora Gazi Turali-beg i hor našega džemata ”Medina”.

Ovim povodom napravljena je velika torta za 200 osoba.

Nakon programa svi prisutni su počašćeni kahvom iz velike džezve, zatim je upriličen vatromet ispred džamije.

           Septembar:

 • 7. 9. 2019. god. Početak mektebske nastave.
 • 19. 9. 2019. god. Uprličena je podjela novogodišnjih paketića u Osnovnoj školi ”Breške” i područnoj školi u Donjoj Obodnici. Uručeno je 17 paketića od strane Medžlisa Tuzla. Podjeli paketića su prisustvovali Sanel-ef. Hodžić i vjeroučitelj Asmir Bečić.
 • 22. 9. 2019. god. Nastavak radova na uređenju dvorišta kod imamske kuće.
 • 23. 9. 2019. god. Obilježili smo godišnjicu otvorenja džamije u Šabanima. Proučen je tevhid pred duše vakifa a zatim je upriličeno druženje u džamijskim prostorijama.

          Oktobar:

 • 1. 10. 2019. god. Danas je pet godina imamske službe Sanel-ef. Hodžića u džematu Donja Obodnica.
 • 1. 10. 2019. god. Kupljen je pelet za džamiju u D. Obodnici (tri tone, 1 080,00 KM i za džamiju u Šabanima (jedna tona, 360,00 KM).
 • 11. 10. 2019. god. Počela je akcija prikupljanja sredstava za farbanje ograde oko mekteba u Kamenjašima.
 • 23. 10. 2019. god. Uručeni su pozivi učenicima za upis i redovno pohađanje mektebske nastave.
 • 26. 10. 2019. god. Realizovali smo akciju farbanja ograde oko mekteba u Kamenjašima. Realizacija ove aktivnosti je koštala 172,00 KM.

          Novembar

 • 3. 11. 2019. god. Mevludsko predavanje u džamiji u Šabanima. Gost predavač je bio Omer-ef. Majstorović, iz džemata Ježinac, Medžlis Islamske zajednice Srebrenik.
 • 15. 11. 2019. god. Na trinaestoj redovnoj sjednici džematskog odbora usvojen je finasijski izvještaj rekonstrukcije imamske kuće te je donesena odluka da je ova akcija uspješno završena. Ukupno je ukupljeno i uloženo novca 16 782,00 KM a ukupno u novcu i  donacijama u materijalu u ovu akciju je uloženo 21 972,00 KM. Ovome dodajmo još 130 dnevnica naših vrijednih džematlija.
 • 21. 11. 2019. god. Kviz za polaznike mektebske nastave je realizovan u džamiji Kralja Abdullaha u organizaciji Medžlisa Tuzla. Predstvanici našeg mekteba su osvojili treće mjesto.
 • 30. 11. 2019. god. Doručak u mektebu u Kamenjašima. Pripremili smo ćevape za naše vrijedne đake.

          Decembar:

 • 4. 12. 2019. god. Sedam  učenika i učenica iz našeg džemata je apliciralo za stipendiju Medžlisa Tuzla za 2020. god.
 • 8. 12. 2019. god. Sprovedena akcija ”Vršnjak vršnjaku” u organizaciji Muftijstva tuzlanskog. Ukupljanje sredstva na časovima mektebske nastave je bilo za Edukativni centar Nova Kasaba.
 • 13. 12. 2019. god. Pokrenuta akcija prikupljanja sredstava za kupovinu peleta za džamiju za 2020. god.
 • 14. 12. 2019. god. Mladić iz našeg džemata Adnan Saletović je počastio učenike mektebske nastave za značajnom donacijom koja sadrži slatkiše i grickalice.
 • 20. 12. 2019. god. Distribucija Takvima i kalendara za 2020. god. Kalendara 15 komada a Takvima 10 komada.
 • 21. 12. 2019. god. Rezultati konkursa za stipendiranje učenika. Iz nešeg džemata će naredne godine Medžlis stipendirati pet naših učenika.

Rad sa mladima

 • 19. 1. 2019. god. Održano je omladinsko sijelo u džamiji u Mramoru, džemat Dobrnja.
 • 30. 1. 2019. god. Urađena evidencija mladih koji učestvuju u okviru Mreže mladih našeg džemata.
 • 21. 2. 2019. god. Tribina za mlade u džematu Dobrnja povodom Dana maternjeg jezika. Nakon tribine upriličeno je omladinsko druženje i turnir u nogometu. U ovim aktivnostima je učestvovala i naša omladina. Naši momci su u nogometu  osvojili prvo mjesto.
 • 15. 4. 2019. god. Izvršena je anketa u našem džematu o ovisnosti o kockanju. Ova aktivnost se vrši na prostoru cijelog Rijaseta, a kod nas se sprovodi u okviru Mreže mladih Medžlisa Islamske zajednice Tuzla.
 • Tokom ramazana omladina je bila prisutna na svim zajedničkim iftarima u Donjoj Obodnici, Šabanima i Kamenjašima. Učestvovali su u programima tokom mubarek noći. Momci su mujezinili.
 • 28. 9. 2019. God. Putovanje za mlade na 26. Međunarodno takmičenje učača Kur’ana u Zagreb. Ovo putovanje je realizovano u sklopu Mreže mladih naše grupe od pet džemata. Ovom prilikom smo posjetili Trg kralja Tomislava, Trg Josipa bana Jelačića, Zagrebačku katedralu, Banske dvore, Zološki vrt, stadion Dinama, a zatim  smo od ikindije pa sve do poslije jacija-namaza bili u sklopu Islamskom kulturnog centra. Na ovo putovanje je išla 21 osoba iz našeg džemata.
 • 20. 10. 2019. god. U sklopu naše grupe rada sa mladima, u našem džematu je održano  sportsko-rekreativno druženje mladih. Ovoj aktivnosti rada sa mladima učestvovali su imami i omladina iz džemata Avdibašići, Dobrnja, Lipnica, Mihatovići, Milešići, Mramor i domaćina Donje Obodnice. Omladina je igrala nogomet na poligonu, stoni tenis u Društvenom domu, a nakon podne-namaza smo otišli na Mini golf i u Adrenalinski park ”Goldberg” na Breškama.
 • 14. 11. 2019. god. Omladina iz našeg džemata je prisustvovala tribini za mlade u Gračanici pod nazivom ”U susret Resulullahu.” Ovu tribinu je organizovalo Muftijstvo tuzlansko.
 • 24. 11. 2019. god. Povodom Dana državnosti BiH u Srebreniku je održano takmičenje u odbojci za djevojke. Naših pet djevojaka je bilo u ekipi koja je predstavljala Medžlis Tuzla. Osvojili su četvrto mjesto.
 • 24. 11. 2019. god. Povodom Dana državnosti BiH upriličena je tribina za mlade u džamiji Tewba u Gornjim Čaklovićima. Ispred našeg džemata je bilo osam momaka i djevojaka.
 • 7. 12. 2019. god. U Avdibašićima je realizovan kviz za mlade pod nazivom ”Stazama poslanika islama”. Na kvizu je uzelo učešće pet džemata koji čine našu grupu rada sa mladima. Predstavnici našeg džemata su osvojili drugo mjesto.
 • 20. 12. 2019. god. Kupljeno je Vratilo sa više funkcija za fitnes klub. Vratilo je koštalo 325, 00 KM. Ovo je donacija Muftijstva tuzlanskog u vrijednosti od 300, 00 KM.
 • U Fitnes klubu za mlade omladina se okuplja jednom sedmično tj. subotom, a kada izraze želju i više puta sedmično.

Aktiv žena

 • 31. 1. 2019. god. Na Katedri fikha za žene u Kraljevoj džamiji prisustvovale su žene iz Aktiva žena našega džemata.
 • 1. 2. 2019. god. Druženje za žene u mektebu u Kamenjašima. Povod je Dan hidžaba.
 • 24. 2. 2019. god. Ispred Aktiva žena upriličena je posjeta bolesnoj džematlijki Azizi Saletović.
 • 20. 3. 2019. god. Tri godine od osnivanja Aktiva žena našeg džemata.
 • 10. 3. 2019. god. Nakon mevludske svečanosti povodom lejletu-l-regaiba

džematlijke iz Šabana su priremile zakusku za sve prisutne.

 • 19. 4. 2019. god. Aktiv žena je pripremio večeru za zvanice nakon mevluda koji je upriličen u mektebu u Kamenjašima u povodu mubarek noći lejletu-l-berat.
 • 14. 5. 2019. god. Džematlijke našeg džemata su pripremile iftar za 35 osoba u staračkom domu ”Oaza” na Breškama gdje je i upriličen iftar.
 • 26. 5. 2019. god. Naše džematlijke sa džematlijkama iz Avdibašića su učestvovale u pripremi 250 iftara za potrebe Velikog iftara koji je organizovan u Društvenom domu.
 • Ispred Aktiva žena upriličena je posjeta bolesnoj džematlijki Hasić Vahidi.
 • 3. 6. 2019. god. Za potrebe zajedničkog iftara u Kamenjašima naše džematlijke, a prvenstveno one iz Kamenjaša, su pripremile 40 iftara.
 • 6. 6. 2019. god. Treći dan Ramzanskog bajrama radost Bajrama smo podijelili sa učenicima i uposlenicima Osnovne škole ”Breške” i područne škole u Donjoj Obodnici. Aktiv žena našeg džemata je pripremio kolače a uz pomoć donatora podijeljeni su i sokovi za učenike.
 • 30. 8. 2019. god. Povodom obilježavanja nove 1441. hidžretske godine naše džemalijke su pripremile večeru za 40 osoba. Ovim povodom je pripremljena velika torta za 200 osoba.
 • 23. 9. 2019. god. Džematlijke iz Šabana su pripremile zakusku za sve prisutne nakon svečanosti obilježavanja godišnjice otvorenja džamije.
 • 3. 11. 2019. god. Džematlijke iz Šabana su pripremile zakusku za sve prisutne nakon mevludskog predavanja.
 • 15. 11. 2019. god. U organizaciji Aktiva žena našeg džemata naših 16. džematlijki je prisustvovalo mevludu za žene u Behram-begovoj medresi u Tuzli.
 • 27. 12. 2019. god. Obilježavanje deset godina od osnivanja Asocijacije žena Medžlisa Tuzla. Naš džemat je predstavljala predsjednica Aktiva žena Nasiha Hodžić.

Imam džemata:        Predsjednica aktiva žena:           Predsjednik džematskog odbora:

Sanel-ef. Hodžić             Nasiha Hodžić                                      Fadil Joldić

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*