Home » Aktivnosti džematskog odbora » Izvještaj džematskog odbora džemata Donja Obodnica za 2018. godinu

Izvještaj džematskog odbora džemata Donja Obodnica za 2018. godinu

Aktivnosti džematskog odbora koje su vođene tokom 2018. godine. Aktivnosti su samo nabrojane po datumima kako su i rađene. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim džematlijama na podršci kao i svim članovima džematskog odbora na uloženom trudu.

Izvještaj džematskog odbora džemata Donja Obodnica za 2018. godinu

januar – april

 • 9. 1. 2018. God. Izvršena rekonstrukcija dijela oluka i snjegobrana na džamiji.
 • 13. 1. 2018. God. Posjeta džematskom odboru Dobrnja.
 • 15. 1. 2018. God. Finansijska podrška nastavku funkcionisanja internet stranice džemata. Finansijska podrška u funkcionisanju mektebske nastave.
 • 25. 1. 2018. God. Završen je projekat rekonstrukcije stolarije na džamiji.
 • 26. 1. 2018. God. Skupština džemata.
 • 3. 2. 2018. God. Sastanak džematskog odbora.
 • 4. 2. 2018. God. Urađene su klupice na prozorima u džamiji.
 • 10. 2. 2018. God. Kupljene dvije zastave, levha za džamiju i platno koje služi kao imitacija vrata na ulazu u mimber.
 • 22. 2. 2018. God. Izvršena zamjena kondenzatora na peći u džamiji.
 • 23. 2. 2018. God. Prikupljanje sredstva za pelet. Akcija trajala u mjesecu februaru.
 • 11. 3. 2018. God. Podrška formiranju Fitnes kluba za mlade.
 • 1. 4. 2018. God. Zamjenjene klupe ispred džamije.
 • 22. 4. 2018. God. Sastanak džematskog odbora
 • 27. 4. 2018. God. Rekonstrukcija dijela ograde ispred džamije.
 • 28. 4. 2018. God. Finansijska podrška nagrađivanju mektebskih učenika koji su se takmičili na nivou Medžlisa.
 • 30. 4. 2018. God. Priprema organizacije mevluda u mektebu u Kamenjašima.

maj – august

 • 2. 5. 2018. God. Predramazansko generalno čišćenje džamije u organizaciji Aktiva žena našeg džemata.
 • 2. 6. 2018. God. Priprema i organizacija Velikog džematskog  iftara na platou ispred Društvenog doma. Uz pomoć Aktiva žena kupljena su dva usisivača za potrebe džamije i mekteba.
 • 20. 6. 2018. God. Farbanje nosećeg zida na ogradi ispred džamije.
 • 30. 7. 2018. God. Učešće u organizaciji prijema za učesnike ”Marša mira” Odžak-Srebrenica.
 • 18. 7. 2018. God. Kupovina zebra zavjesa na mektebu u Kamenjašima.
 • 10. 8. 2018. God. Sastanak džematskog odbora.
 • 25. 8. 2018. God. Učešće u organizaciji tradicionalnog džematskog mevluda
 • 25. 8. 2018. God. Finansijska podrška za učenike koji su položili hatmenski ispit.

septembar – decembar

 • 16. 9. 2018. God. Podrška u prikupljanu pomoći za liječenje džematliji Joldić Reufu.
 • 17. 9. 2018. God. Radovi na adaptaciji ograde i prilaza ispred imamske kuće.
 • 2. 11. 2018. God. Sastanak džematskog odbora.
 • 21. 11. 2018. God. Ukupljanje novca i kupovina peleta za 2019. God.
 • Broj redovnih sastanaka tokom 2018. godine je bilo 4. 
 • Broj novoučlanjenih porodica tokom 2018. godine je 10 porodica.
 • Vakufske parcele koje su date pod zakup su: Babice, Smrečje, dio parcele na Brusnici.

                                                                                       Predsjednik džematskog odbora

                                                                                                          Raif Djedović

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*