Home » Archive by category Hutbe

Pomirite vaša dva brata

Pomirite vaša dva brata Hvala Allahu, dž. š. na svim blagodatima, neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg Poslanika Muhammeda, a. s., na njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. Allahov mir neka je na sve poslanike, sve šehide, sve evlije, sve vakife i sve muslimane. AMIN! Gotovo da smo se navikli, svakodnevno slušati o međuljudskim i međumuslimanskim sukobima. Te pojave različito percipiramo i na njih različito djelujemo. Najbolji način ili odgovor na to, je upućen ovih dana od naših vjerskih predstavnika koji, temeljeći svoj poziv na Kur’anu i Sunnetu, pozivaju na međusobnu saradnju i jedinstvo. Ovu priliku treba iskoristiti da se na sav glas, na hutbama i svim mogućim...
Continue reading

Omladino, živite tamo gdje vam je bolje

Omladino, živite tamo gdje vam je bolje Hvala Alahu, dž. š. na svim blagodatima, salavat i selam neka je na Muhammeda, a. s. na njegovu porodicu i ashabe. Salavat i selam neka je na sve Božije poslanike, evlije, šehide, vakife. AMIN! ”Allah je taj koji vas nejakim stvara i onda vam poslije nejakosti snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi.” (Rum, 54.) Ovim ajetom nam Allah, dž. š. ukratko opisuje naš životni vijek, koji je satkan u tri etape.  Daje nam do znanja da nas On stvara nejakima-djecom, a zatim nam On snagu daje-mladost, zrelost, a poslije snage nam On iznemoglost daje i sijede vlasi-starost. Kada o ovome...
Continue reading

Komentar sura El-Kevser i El-Maun Sanel ef. Hodžića

Hvala Allahu dž. š. na svim blagodatima, salavat i selam neka je na Allahova Poslanika Muhammeda, a. s. na njegovu časnu porodicu i ashabe. Vječni Allahov mir neka je na sve poslanike, na sve šehide, na sve evlije na sve vakife i sve muslimane ma gdje bili i živjeli. Amin! Prošle sedmice smo ispratili Kurban-bajram. Dani Bajrama su dali svježinu našim tijelima i dušama. Bili smo u prilici da udjeljujemo. Obradovali smo svoje porodice klanjem i dijeljenjem kurbana, obradovali smo komšije, zakucali smo im na vrata, čestitali Bajram i dali kurban. Obradovali smo siromašne, one koji imaju pravo-hak u našem imetku. Zato ovih dana osjećamo puninu u duši, zadovoljstvo, skrušenost...
Continue reading

Sanel ef. Hodžić: Hz. Merjem i njen sin Isa, a. s.

U Indžilu-Novom zavjetu ime Merjem se spominje 19 puta. Od toga dvanaest puta se naziva Mariam a sedam puta Maria. Kur’an Časni, hz. Merjem pominje ukupno trideset četiri puta. Devetnaesta sura Kur’ana se zove Merjem. Hz. Merjem je jedina žena u Kur’anu koju Allah, dž. š. spominje imenom i hvali njene moralne kvalitete.   Allah kaže:”I kada meleki rekoše:”O Merjem, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio.” (Ali Imran, 42.) ”I Merjem, kći Imranovu, koja je čednost svoju sačuvala.” (Tahrim, 12.) U hadisu kod Buharije i Muslima se prenosi da je Muhammed, a. s. rekao:”Četiri žene su odabrane na ovom svijetu; Merjem...
Continue reading